Googlebot không truy cập được file .css và .js của website, ảnh hưởng đến SEO

Tình hình có lẽ không có gì đáng lo ngại nếu website của bạn xây dựng không có file .JS, hoặc các file .CSS, tuy vậy với các mã nguồn mở hiện tại , đang chiếm đa số hiện nay thì mặc định các file .CSS luôn luôn có tạo sự tiện dụng trong website cũng như mặt thiết kế, như trước đây khi có vấn đề gì thì google sẽ gửi thông báo đến cho bạn, nhất là googlebot ghé thăm website của bạn, như trước đây mình cũng có nhận được thông báo về việc website không thân thiện với điện thoại. Tuy vậy nếu bạn nhận được thông báo như thế này thì điều đó thật nguy hại cho website của bạn.

google boot css, js

Googlebot không truy cập được file .css và .js của website

Google đang gửi thông báo cảnh báo đến các admin của website rằng google boot không thể truy cập được vào các file css và file js, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc google boot thu thập thông tin của website của bạn. Nếu website của bạn nhận được thông báo này hãy tìm cách fix ngay để không ảnh hưởng đến kết quả khi google trả về trong việc tìm kiếm, hay nói đúng hơn các từ khóa bạn đang SEO sẽ không bị tụt hạng.

Nếu các bạn có chặn google bot tiếp cận các file css hoặc js đểm giảm thời gian cho google bot thì giờ đã đến lúc bạn cần cho nó truy cập vào.

Mình thấy rất nhiều website ở quốc tế đã nhận được thông báo này.

My site scorpsweep.com got a message in GSC about having js and css files blocked. I use a CDN (Amazon CloudFront) for all of my files. I have read that Google bot does not crawl these. How can I allow googlebot to crawl files and still have them on a CDN?

Nếu như bạn nhận được cảnh báo này, điều đó có nghĩa bạn đang chặn google bot tiếp cận các file đó của website bạn.

Và đây là câu trả lời về việc tại sao các bạn cần cho googlebot tiếp cận các file trên website của bạn.

Hệ thống Google gần đây đã phát hiện một vấn đề với trang web của bạn có ảnh hưởng như  đến các thuật toán của chúng tôi đưa ra và chỉ mục nội dung của bạn . Cụ thể , Googlebot không thể truy cập JavaScript và / hoặc CSS tập tin của bạn vì các hạn chế trong tập tin robots.txt của bạn . Những tập tin này giúp Google hiểu rằng trang web của bạn các không được chuẩn hóa, như vậy chặn truy cập vào các file này có thể ảnh hưởng đến kết quả trả về khi tìm kiếm từ khóa liên quan đến website bạn .

Đây không phải là một thông báo phạt, nhưng cảnh báo rằng nếu Google không thể nhìn thấy toàn bộ trang web của bạn , nó có thể làm các từ khóa của bạn bị tụt hạng .

Nếu các bạn nhận được thông báo này có lẽ các bạn nên tìm hiểu kỹ vấn đề của website của bạn, tại sao google lại không thể truy cập được vào các file đó.

Theo mình thấy ở các diễn đàn thì rất nhiều website được thiết kế từ mã nguồn wordpress nhận được thông báo này từ google, theo mình thấy rất nhiều website đã tìm cách chặn thử mục includes nhằm đảm bảo an toàn cho website.

Nếu các bạn chưa có cách nào để giúp google tiếp cận với các file css và js của website các bạn, các bạn có thể làm như sau.

Các bạn mở file robots.txt thêm đoạn code này vào file

User-Agent: Googlebot
Allow: .js
Allow: .css

Sau khi thêm vào nhớ upload lên fiel robots.txt lên trên host để thông báo googlebot rằng có thể tiếp cận các file js và css.

Sau khi đó chờ đợi và check lại các từ khóa mà bạn đang làm dịch vụ seo tốt nhất xem có trở lại bình thường hay không.

 

15 thoughts on “Googlebot không truy cập được file .css và .js của website, ảnh hưởng đến SEO”

Leave a Reply to FunnelStak Review Cancel reply

Call Now Button