Thuật toán mới tìm kiếm địa phương với những từ “tốt nhất” & “tuyệt vời”.

Google dường như mới cập nhập thuật toán mới về việc địa phương hóa, thuật toán này dành cho những gì ưu tú nhất như là có các từ “tốt nhất”, “tuyệt vời”, “hay nhất” nói chung là muốn nói những gì số một về dịch vụ nào đó trên địa phương khu vực tìm kiếm, nếu các bạn đã đọc bài về seo địa điểm mà SEO bền vững đã viết về lợi ích khi làm SEO local cũng như google map cho doanh nghiêp thì chúng ta sẽ biết thế mạnh dịch vụ seo địa phương như thế nào. Tất cả chúng ta đều biết xếp hạng và đánh giá tốt rất quan trọng đối với các doanh nghiệp địa phương và dường như họ đang được google hướng tới như vậy. Chúng ta thấy một kết quả tìm kiếm mới xuất hiện khi các truy vấn bao gồm những từ như ‘tốt nhất’ và ‘tuyệt vời’, điều đó có thể thấy thuật toán google đã thay đổi giúp chúng ta tìm chính xác những gì chúng ta muốn về một cái gì đó tuyệt với nhất tại địa phương.

Thuật toán mới tìm kiếm địa phương với những từ “tốt nhất” & “tuyệt vời”.

thuật toán google

Google dường như đang làm cho việc sử dụng chất lượng của các doanh nghiệp nhỏ – được xác định bởi xếp hạng và đánh giá của người dùng – như một yếu tố xếp hạng.Ngày nay, gã khổng lồ tìm kiếm google đã bắt đầu kết hợp yếu tố chất lượng trực tiếp và phản hồi của người dùng  cho một số tìm kiếm địa phương, Nếu các bạn có thể lưu ý rằng ngay cả khi không có yếu tố nội dung trong truy vấn, Google vẫn hiển thị, mặc dù nó không được hiển thị trước đó và cho đến giờ các doanh nghiệp được xếp hạng 4.0 sao và cao hơn nó sẽ được hiển thị theo đánh giá người dùng về doanh nghiệp theo số lượng sao nhận được, và nó có màu xám chứ không phải màu đỏ.

Những nghi ngờ việc google đang thay đổi thuật toán để giúp những đánh giá người dùng về doanh nghiệp đó là một yếu tố để google xếp hạng, Việc tập trung vào chất lượng bây giờ đang xuất hiện trực tiếp khi tìm kiếm – đánh giá tích cực của người dùng một thành phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị doanh nghiệp nhỏ. Không rõ những gì về các đánh giá đưa có được vào bảng xếp hạng. Trong các kết quả thử nghiệm, kết quả thứ ba thực sự có một đánh giá cao hơn thứ hai. Điều này có thể là do kết quả thứ hai có số lượng bài đánh giá cao hơn gấp đôi số bài đánh giá hoặc điều này có thể là do sự gần gũi thân thể với người tìm kiếm hoặc một số yếu tố khác. SEO bền vững sẽ theo dõi các phát biểu của google về thay đổi này, hoặc từ các diễn đàn thế giới về SEO để cập nhập các thuật toán về doanh nghiệp địa phương.

14 thoughts on “Thuật toán mới tìm kiếm địa phương với những từ “tốt nhất” & “tuyệt vời”.”

Leave a Comment

Call Now Button